دخل و تصرف کارمندان در وجوه بانک‌های خصوصی، مصداق خیانت در امانت است نه اختلاس

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 8909970230800437 مورخ 16/11/89 صادر شده از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم م.ف. فرزند ح. معاون وقت بانک شعبه م. از حیث ارتکاب بزه اختلاس از بانک مزبور به مبلغ هفتصد و پنج میلیون ریال به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و نیز معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 90099700224602047 مورخ 20/7/90 ضمن تقلیل مدت حبس از سه سال به شش ماه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. متـعاقباً آقای ح.م. به وکالت از نامبرده درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 29 دیـوان‌عـالی‌ کشـور حسـب دادنـامه شمـاره 9109970909300260 مورخ 28/4/91 با اعلام اینکه بزه در مورخ 16/3/87 واقع گردیده و در زمان وقوع بزه، بانک غیردولتی و سهامی عام بوده است لذا اطلاق بزه اختلاس برای بزه انتسابی با توجه به شرایط تبدیل و تغییر در آن زمان فاقد محمل و مجوز قانونی بوده و به عبارت دیگر در صورت اثبات که دادگاه‌ها نیز چنین عمل نموده‌اند مشارالیها مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده است، ضمن پذیرش اعاده دادرسی نهایتاً پرونده به این شعبه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. از توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده در این مرحله از رسیدگی و با ملاحظه نامه مورخ 16/11/91 سازمان خصوصی‌سازی و اینکه بانک حسب صورت‌جلسه مورخ 22/12/86 هیأت واگذاری در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج شده است و نیز ملاحظه اساسنامه بانک مصوب 17/1/1378 و لحاظ ماده 18 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به نظر دادگاه بانک موصوف در زمان وقوع بزه (16/3/87) خصوصی بوده و استدلال شعبه محترم 29 دیوان‌عالی‌کشور موجه است. به همین لحاظ دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 31/6/92 اتهام منتسبه را از اختلاس به خیانت در امانت تغییر و مبادرت به اخذ دفاع و آخرین دفاع نموده. بنا به مراتب دادگاه اعتراض به عمل آمده نسبت به دادنامه شماره 9009970224602047 مورخ 20/7/90 صادر شده از شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از این حیث وارد تشخیص و با اختیار حاصـله از مـاده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی دادنامه مزبور را نقض و نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − شش =