فن لایحه نویسی

طریقه لایحه نویسی وکنترل پرونده قبل از جلسه رسیدگی,درنوشتن لایحه دفائیه چند نکته حائز اهمیت است:

1- مطالعه پرونده 2- نت برداری از حساسترین موارد قید شده درپرونده 3- اگروکیل خواهان یاشاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده دربدو پرونده اواسط واخر آن مطابقت شود درصورتی که وکیل متهم یا خوانده باشیدعکس فوق عمل شود4 -چنانچه شاهدی درپرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات انهادرطول جلسات 5- چهارروز قبل از جلسه کنترل نمودن اخطاریها .این بدین خاطر عرض میکنم که اگر نسخه ثانی اخطاریه طرف مقابل به دادگاه ارائه نشده بلافاصله از کلانتری مربوطه درخواست میشود که هرچه زودتر تا قبل از جلسه تقدیم دادگاه کند چون درغیر این صورت جلسه محکمه تجدید میشود.

 

6-خوانانوشتن لایحه وخوداری از نکاتی که ربطی به پرونده مفتوحه ندارد 7-استدلال محکمه پسند ازموکل واستناد به مواد قانونی .8-درمواردی که پرونده حقوقی است دقت کردن از خواسته خواهان با ابطال نمودن هزینه دادرسی چون در بعضی از موارد عدم دقت درچنین مواردی که هزینه کامل باطل نشده باعث تجدید جلسه میشود واین امر باعث اطاله دادرسی میشود9- درصورتی که وکیل مقابل شما است کنترل نمودن تمبر مالیاتی وی.یک وکیل درجلسات دادگاه بایست منظم بادقت وباحوصله تا پایان جلسه حضور داشته باشند چون دیده شده همکاران خوبم در بعضی از جلسات قبل از اتمام جلسه ” محکمه رو ترک می کنند واظهار مدارند که بعدا میام امضامیکنم که این چنین حرکاتی برای یک وکیل اینده وزینی نخواهد داشت اگر اصل براین بگذاریم که همکاران محترم تداخل جلسات دارند باید قبل از جلسات برنامه ریزی کنند که درجلسه مهمتر حضور فیزیکی داشته باشند ودر دیگر جلسه لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه کنند همکاران عزیزم که تازه قدم در جرگه وکالت گذاشته اند انها رو ارشاد میکنم در دفاع دقت لازم وباهوشیاری کامل عمل کنند در غیر این صورت از شما قطع اعتماد میکنند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 5 =