منافع ممکن الحصول

ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- …
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. …

همیشه افراد به دو صورت انتظار تحصیل منفعت، را دارند
》به طور حتمی
》به طور احتمالی
و محروم شدن از این منافع حتمی یا احتمالی》منافع فوت شده نامیده می شود

منافع حتمی:
منافع حتمی منافعی هستند که اگر مانعی سد راه ایجاد آنها نشود آن منافع امکان به وجود آمدن و حاصل شدن را دارند
در واقع سبب تحقق آنها وجود دارد و روند طبیعی امور منجر به حصول منافع می شود
از این منافع با نام ممکن الحصول یاد می شود》یعنی امکان حاصل شدن را دارند

مثال برای ممکن الحصول: شخصی به شغلی اشتغال دارد و هر ماه هم حقوق می گیرد این شخص انتظار دارد ماه های آینده هم حقوق بگیرد و اگر مانعی ایجاد نشود وی به حقوق خود دست پیدا می کند

منافع احتمالی:
منافع احتمالی منافعی هستند که حتی اگر مانعی سد راه ایجاد آنها نشود آن منافع احتمال دارد به وجود بیاید یا به وجود نیاید و قطعا نمی توان گفت که آن منافع حاصل می شود
از این منافع با نام منافع محتمل الحصول  یاد می شود》یعنی احتمال دارد به وجود بیاید

مثال: شخصی به شغل پیمانکاری اشتغال دارد و در یک قرارداد یکصد میلیونی تومانی با توجه به شرایط بازار انتظار سود(منفعت) سی میلیونی تومانی دارد اما این انتظار محتمل است و حتی ممکن است نه تنها سود نکند بلکه ضرر هم بدهد

تلاف در منافع:
》اگر شخصی موجب تلف منافع ممکن الحصول شود ضامن است

مثال: اگر A با ضرب و شتم یا حبس B باعث شود B نتواند شغل خود را ادامه داده و به حقوقی که امکان وصول آن را داشته است دست پیدا کند A ضامن منافع مدتی است که به واسطه اقدام او از  B فوت شده است
رفتار تلف کننده منافع ممکن است عمد یا غیرعمد باشد پس اگر راننده ای با تاکسی تصادف کند و موجب محرومیت راننده تاکسی از منافع کارکرد تاکسی شود در صورتی که مقصر باشد ضامن است

توجه نمایید که این اتلاف منفعت جدای از خسارت های وارده به شخص یا مال است

》اگر شخصی موجب تلف منافع محتمل الحصول شود از نظر قانونی ضامن این تلف نیست
مثال: اگر کسی با ایراد ضرب و شتم به پیمانکار در مثال بالا موجب عدم دستیابی وی به سود و منفعت احتمالی شود ضامن نیست
“البته شخص ضامن خسارات وارده خواهد بود”

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 18 =