دی 9, 1394

بارنامه

بارنامه، که به اختصار BL و یا BOL خوانده می‌شود از عبارت انگلیسیBill Of Lading، سندی است که توسط شرکت حمل صادر می‌گردد. ... ادامه مطلب