صلاحیت حرفه ای

وکیل پایه یک دادگستری

کتب چاپ شده

کتاب حقوق بانکی در 3 جلد که بیش از 14 دوره تجدید چاپ گردیده است.

سوابق علمی

مدرس در اداره مطالعات و آموزش بانک مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامي،  موسسه عالي بانكداري ايران، اداره آموزش قوه قضائیه، اداره آموزش بانک های مختلف ایران

سوابق کاری

مدرس بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، موسسه بانکداری ایران، عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک ملی ایران، مشاور حقوقی بانک های سامان ، رفاه ، آینده ، شرکت مپسا و ...

01

چرا میتوانید روی ما حساب کنید

چرا دکتر زنگباری ؟

سابقه کار بیش از 30 سال و اعتماد موسسات و شرکت های بزرگی مانند بانک مرکزی و سازمان بازرسی، سابقه تدریس در بانک مرکزی و .... 

  • مدرس دانشگاه، اداره آموزش و مطالعات بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی کشور
  • مولف کتاب پرفروش حقوق بانکی با بیش از 14 دوره تمدید چاپ
  • مشاور حقوقی گستره وسیعی از بانکها و موسسات و شرکتها

برخی از کارفرمایان محترمی که از ما مشاوره گرفته اند

02
شروع پرونده جدید

چگونه کار می کنیم ؟

تماس با ما

از این صفحه با ما تماس بگیرید.

تحقیق و بررسی

ما مستندات و اطلاعات شما را دریافت میکنیم.

دفاع از حقوق شما

بعد از عقد قرارداد از پرونده شما دفاع میکنیم.

03

درباره دکتر ناصر زنگباری

سوابق شغلی

  • عضویت ها

عضو کارگروه تنقیح قوانین پولی وبانکی کشور، عضو کمیته تخصصی رعایت قوانین و مقررات بانک ملی ایران

  • 1368 تا امروز - بانک رفاه کارگران

سرپرست اداره حقوقی بانک رفاه و کارشناس ارشد حقوقی  اداره امور شعب شمال تهران

  • 1386- سازمان بازرسی کل کشور

بازرس و کارشناس در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو هیات بازرسی اقتصاد کلان کشور

  • مشاور حقوقی بانک ها

مشاور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، بانک سامان، رفاه، اقتصاد نوین، آینده و ....

بانک قوانین آنلاین در سایت

رزرو وقت مشاوره یا خرید کتاب

روی دکمه کلیک کنید