بهمن 5, 1394

فن لایحه نویسی

طریقه لایحه نویسی وکنترل پرونده قبل از جلسه رسیدگی,درنوشتن لایحه دفائیه چند نکته حائز اهمیت است: 1- مطالعه پرونده 2- نت برداری از ... ادامه مطلب