اسفند 18, 1394

عقد

عقد  در لغت،به معنای گره زدن،بستن و محکم کردن چیزی است.عقد در زبان شرع،به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. منظور از عقود(جمع ... ادامه مطلب

دستور موقت

نظریه شماره 2897/93/7مورخ1393/11/20 اولا: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین ... ادامه مطلب