اختلاس

جرم اختلاس

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت ... ادامه مطلب