خیانت در امانت

جرم اختلاس

قصد مجرمانه مرتکب جرم اختلاس برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت ... ادامه مطلب