عقد

عقد

عقد  در لغت،به معنای گره زدن،بستن و محکم کردن چیزی است.عقد در زبان شرع،به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد. منظور از عقود(جمع ... ادامه مطلب