ابلاغ و انواع آن

پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر می کند وقت دادرسی ، دادگاه و عندالاقتضا شعبه ای را که دادرسی در آن انجام می شود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ،به واحد ابلاغ رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر می نماید و این اخطار را به پیوست نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای ابلاغ به خوانده می فرستد.مامور ابلاغ باید برگ های مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید.

انواع ابلاغ

الف)ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانون به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی،توسط ماموری که قانونا مسئول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل شده و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.

ب)ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی در صورتی انجام می شود که مفاد برگ ها طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب ( ابلاغ واقعی ) به آگاهی او رسانده شود.در حقیقت تسلیم برگ ها به شخص مخاطب توسط ماموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در موارد غیرممکن و در موارد دیگر موجب تاخیر بسیار خواهد گردید.از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را پیش بینی نموده که با رعایت آنها مفاد برگ ها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض می شود که او آگاه شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 14 =