اصلاحيه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب


 مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱

مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۳۴ ـ واحد اجرای احكام كیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشكیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مامور اجراء خواهد داشت. اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رای بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌كند.
در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احكام كیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احكام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.
تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجرای احكام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. ماموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر كل می‌باشند.
تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احكام مدنی كه در حال اجراء می‌باشد، توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه كه اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده۳۵ـ اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجرای احكام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده۳۶ـ اجرای احكام كیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مركز استان انجام می‌شود و اجرای احكام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احكام مدنی (مصوب۱۳۵۶) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احكام كیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک − 1 =