‌‌اصلاح آيين‌نامه‌های فصول چهارم و پنجم قانون عمليات بانكی بدون ربا


‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.12.25 با توجه به نامه شماره 64.7426 مورخ 64.11.13 رياست جمهوري تصويب نمودند:
1 – در ماده 3 آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) موضوع تصويب‌نامه شماره 88526 مورخ 1362.12.27 هيأت وزيران عبارت”‌شوراي پول و اعتبار” به عبارت “‌وزير امور اقتصادي و دارايي” اصلاح شود.
2 – ماده 6 آيين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) موضوع تصويب‌نامه شماره 88528 مورخ 1362.12.27 هيأت وزيران به ترتيب زير‌اصلاح شود:
– عبارت “‌شوراي پول و اعتبار” در ماده 6 به عبارت “‌وزير امور اقتصادي و دارايي” تغيير يابد.
– عبارت “‌بانك مركزي” در تبصره ماده 6 به عبارت “‌وزارت امور اقتصادي و دارايي” اصلاح شود.

مربوط :

آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا

‌آيين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =