“برگ های چاپی مخصوص” دادخواست مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره6502/۷                                                                                28/8/1383

“برگ های چاپی مخصوص” دادخواست مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 طریقیت دارد نه موضوعیت و لذا تهیه چاپ رایانه ای از برگ های چاپی مخصوص از طریق آدرس اینترنتی قوه قضاییه، توسط اصحاب دعوی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با نظر مقنن مغایرت ندارد و در صورت ابطال تمبر قانونی، معتبر و قابل قبول است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − نه =