در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”

 

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”

اشخاصی که به فرض ارث میبرند : قرابت

اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :پدر ،دختر و دخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی .

بغیر اینها بقیه به قرابت ارث میبرند . (مواد 896.897.898)
در طبقه اول ارث 6فرض داریم :
1/6
1/3
2/3
1/8
1/4
1/2
در طبقه اول ارث
1/6
“مادر” و “پدر”متوفی
‘به شرط وجود اولاد’
1/6به فرض ارث میبرند

و “کلاله امی ” اگر تنها باشد 1/6به فرض ارث میبرد .
در طبقه اول ارث
1/

“مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه 1/3به فرض ارث میبرد .

و “کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر باشد 1/3به فرض میبرد.
در طبقه اول ارث
2/3

“دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر 2/3به فرض ارث میبرد

“دو دختر یا بیشتر” به شرط نبود اولاد ذکور 2/3به فرض ارث میبرند .
در طبقه اول ارث
1/8

“زوجه” به شرط وجود اولاد 1/8به فرض ارث میبرد
در طبقه اول ارث
1/4

“زوج” به شرط بودن اولاد

و

“زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد

1/4به فرض ارث میبرند
در طبقه اول ارث
1/2

“زوج” به شرط نبود اولاد
1/2به فرض ارث میبرد
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد ?تمام ترکه را میبرد (1/2به قرابت و 1/2به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد ?پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ به ارث میبرد .

اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد ?مادر تمام ترکه را میبرد (2/3به قرابت (رد)و 1/3به فرض )

اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد ?تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.
اولاد ذکور و اناث (باهم)? ذکور (پسرها)2سهم اناث (دخترها)ارث میبرد

فقط اولاد ‘ذکور’ باشد تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .

اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد ?تمام ترکه را میبرند (1/2به قرابت و 2/3به فرض )
در صورتی که متوفی  یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد

پدر1/6به فرض

و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .

درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر’

پدر 1/6به فرض

ودختر ها 2/3به تساوی ارث میبرند .

اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’

پدر 1/6به فرض

دختر1/2به فرض
در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد

مادر1/6به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’

مادر1/6به فرض

دخترها 2/3به فرض

اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’

مادر 1/6به فرض

دختر1/2به فرض
درصورتی که متوفی ‘ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد

مادر1/6به فرض
پدر1/6به فرض

اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند .

درصورتی که متوفی
‘ ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد با ‘چند دختر’

مادر 1/6به فرض
پدر 1/6به فرض

دخترها 2/3به تساوی

درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد و ‘یک دختر’

مادر 1/6به فرض
پدر1/6به فرض

دختر1/2به فرض

بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود
مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.
طبقه دوم ارث

فروض در طبقه دوم ارث 4تا هستند

1/6
1/3

1/2
2/3
1/6
امی -خواهر و برادر

1/3
امی-خواهر و برادر (بیش ازیک نفر )

1/2
خواهر بدون برادر -ابی یا ابوينی

2/3
دو خواهر یا بیشتر بدون برادر -ابی یا ابوینی
اگر متوفی یک ‘برادر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد تمام ترکه را به
‘ قرابت’ به ارث میبرد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (ابوینی یا ابی)داشته باشد 1/2به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘برادر'(امی)داشته باشد1/6به فرض و بقیه به رد

اگر متوفی یک ‘خواهر’ (امی )داشته باشد 1/6به فرض و بقیه به رد

جد (ابی -امی)متوفی (درحالت انفراد ) تمام ترکه را میبرد .

جده (ابی – امی )متوفی (درحالت انفراد) تمام ترکه را میبرد

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 14 =