شرايط تجميع ملک

بند 313 مجموعه بخش نامه هاي ثبتي که به شماره 5354/3 مورخ 17/9/53 صادر گرديده است شرايط انجام عمليات ثبتي ديگري با عنوان « تجميع » را بيان مي کند . تجميع عبارتي عربي است که در لغت به معناي گردکردن ، بسيار گرد آوردن ، به نماز جمعه حاضر شدن و گردآوري آمده است . اما در قانون ثبت اسناد و املاک و در آيين نامه آن که خيلي پيشتر از تصويب اين بخشنامه مصوب شده اند نامي از تجميع برده نشده و در منابع حقوقي نيز تا کنون به عنوان يک اصطلاح حقوقي و ثبتي کاربرد نداشته است .

هدف : اين بخشنامه در راستاي رسيدن به دو هدف تصويب و به تمامي ادارات ثبت ارسال گرديده و آن دو عبارتند از :
الف ـ تسريع بيشتر در کار مراجعين
ب ـ جلوگيري از مکاتباتي که ممکن است براي متقاضيان ايجاد معطلي و مشکل نمايد اين دو هدف خود نشانده اين است که پيش از تصويب بخشنامه5354/3 به دليل مسکوت ماندن اينگونه عمليات توسط قانونگذار از يک طرف و نياز اجتماع از طرف ديگر ادارات ثبت بلاتکليف بوده و با انجام مکاتبات بسيار که بالطبع موجب اطاله امر ثبتي مي شد خواستار يک راه حل قانوني بوده اند تا آنکه اين بخشنامه ارسال مي گردد . شروط اجرايي = اين بخشنامه دو شرط اساسي به لحاظ جغرافيايي و مختصات محلي را بيان نموده و آن دو عبارتند از :
1- دو يا چند پلاک که در اثر ساختمان يا لااقل ديوارکشي به صورت واحدي در آمده اند .
2- قطعاتي که وصل به هم باشد اين دو شرط را مي بايست نماينده ثبت در بازديدي که از محل وقوع دو ملک به عمل مي آورد احراز کند و اولين گام در جهت اجراي تجميع رعايت اين دو شرط است که نتيجتا اگر اين دو شرط محقق نبود يعني اتصال بين پلاک ها محرز نشد اجراي عمليات در همان محل متوقف خواهد ماند. ممکن است منظور از اين دو شرط آن باشد که چون پلاک هاي ثبتي به ترتيب و در مجاورت يکديگر شماره گذاري شده اند اين گونه پلاک ها يکپارچه سازي راحتي را سامان مي بخشند و از درهم پيچيدگي و بي سرو ساماني جغرافياي ثبتي جلوگيري مي کند .

در ادامه بخشنامه شروطي را مطرح مي کند که به شرح و توضيح هر يک مي پردازيم :
1- رعايت مقررات مربوطه مقررات مربوطه چيست؟

منظور از مقررات مربوط و رعايت آن رعايت کليه مقررات مشترکي است که در حين انجام تمامي مجموعه عمليات ثبتي رعايت آنها الزامي است از جمله رعايت سلسله مراتب اداري مثل :

متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با اسناد مالکيت مربوط به ثبت محل تسليم دارد

تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديکاتور براي ضميمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتيب به بايگاني و يکي از نمايندگان ثبت ارجاع مي شود.

تقاضاي متقاضي پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگاني ارسال و در آنجا پرونده مربوطه از رديف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام لازم نزد نماينده مربوطه ارسال مي گردد.

نماينده ثبت پرونده ثبتي و اسناد مالکيت ابرازي متقاضي را از هر جهت بررسي و چنانچه اشکالي موجود نباشد نظر خود را طي گزارشي به مسئول اداره تسليم مي دارد.

مسئول اداره پرونده را بررسي ضمن اتخاذ تصميم روز معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام سپس پرونده را جهت ضبط تا روز مقرر به بايگاني ارسال مي دارد .

در روز مراجعه متقاضي ، بايگاني پرونده را نزد مسئول اداره ارسال واو نماينده و نقشه بردار ي را جهت عزيمت به محل و انجام تجميع تعيين مي نمايد.

بديهي است چنانچه مورد تقاضاخارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضي موظف است فوق العاده نماينده و نقشه بردار را به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملي مربوطه واريز نمايد.

نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي به محل وقوع ملک عزيمت نموده و پس از استقرار در محل نماينده حدود املاک مورد نظر را با اسناد املکيت و مجاورين تطيبق و نقشه بردار حدود مورد تقاضا را برداشت مي نمايد

نماينده صورت جلسه را با توجه به نقشه ترسيمي نقشه بردار تنظيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار به امضاء مالک يا مالکين مربوطه رسانيده و پيش نويس سند مالکيت جديد را تهيه و مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه و وقت مراجعه بعدي را به متقاضي اعلام ميدارد.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسي صورت جلسه و تطبيق حدود جديد با نقشه ترسيمي در صورتيکه اقدامات انجام شده را کافي تشخيص دهد ضمن امضاء پيش نويس سند مالکيت جديد دستور ابطال اسناد مالکيت اوليه و تنظيم سند مالکيت جديد را صادر مي نمايد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 20 =