صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خوانده/خواندگان
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

صدور حكم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد مقوم به      ريال بانضمام کلية خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق: 1- متن قرارداد استنادي، 2- چك هاي مربوطه و گواهي هاي صادره از بانك محالٌ عليه،  3 – اظهارنامة شماره      /تلگراف مورخ      ،4- شهادت شهود، 5- مدرك موردنياز ديگر
رياست محترم مجتمع قضايي“نام شهرستان محل وقوع ملك (در مال غيرمنقول) يا محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان قراردادي داير بر       در تاريخ  منعقد كرده ام. نظر به اينكه در قرارداد قيد شده است كه «هر گاه به هر دليلي چك بابت ثمن معامله به جهت فقدان موجودي برگشت شود»، قرارداد منعقده منفسخ مي باشد و با توجه به اينكه گواهي صادره از بانك       شعبه       (بانك محالٌ عليه) به شماره       صراحتاً حكايت از برگشت چك به جهت فقدان موجودي دارد وباعنايت به اعلام اراده ام برفسخ معامله بوسيلة اظهارنامه شماره      /تلگراف مورخ       به خوانده/خواندگان، فلذا به استناد ماده 399 قانون مدني صدور حكم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد استنادي به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =