قانون تسری امتیازات و معافیت های خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز


جناب آقای عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر نامه شماره 4799 مورخ 16/2/1381 رئیس جمهورمحترم منضم بهنامه شماره 2012 – ق مورخ 8/2/81 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ابلاغ قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز برای اطلاع ارسال میگردد.

طهماسب مظاهری

“ لایحه تسری امتیازات و معافیت های خاص بانک ها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ”

ماده واحده – به موجب این قانون کلیه حقوق ، امتیازات و معافیت های پیش بینی شده برای بانک ها در قوانین موضوعه از جمله بند (2) ماده ( 24 ) و بند (2) ماده ( 145 ) و بند ( 18 ) ماده و تبصره ذیل ماده ( 231 ) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 – و تبصره های ذیل ( الف ) ماده ( 1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و ماده ( 15 ) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ریا – مصوب 1365 درحدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود .

رئیس جمهور
وزیر امور اقتصادی و دارائی
وزیر مسکن و شهرسازی

قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز

ماده واحده – به موجب این قانون کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند ( 1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و ماده (15 ) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ریا – مصوب 1365 – در حدودمقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه نکهزارو سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1381 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =