لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری ( مصوب آبان 1358)


ماده 1- به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم از تاریخ تصویب این قانون کلیه موسسات بیمه کشور ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، ملی اعلام می شود.

ماده 2- پروانه فعالیت نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران لغو می شود و بیمه مرکزی ایران ترتیب تصفیه عملیات نمایندگی های مذکور را به هر نحوی که مقتضی بداند خواهد داد.

ماده 3- به جای مجامع عمومی موسسات بیمه، مجمع عمومی مشترکی متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر بهداری و بهزیستی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار امور اجتماعی خواهد بود.

ماده 4- به جای هیات مدیره موسسات بیمه کشور، هیات مدیره مشترکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران و نمایندگان وزارتخانه های مذکور در ماده 3 خواهد بود.

ماده 5- مدیران عامل موسسات بیمه کشور از طرف هیات مدیره مشترک موسسات بیمه انتخاب و به تصویب مجمع عمومی مشترک موسسات بیمه خواهد رسید و احکام انتصاب مدیران عامل از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 6- کلیه اختیارات مدیران عامل سابق موسسات بیمه تا تصویب مقررات جدید از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر خواهد شد.

ماده 7- کلیه کارکنان موسسات بیمه کشور تا تصویب مقررات استخدامی مربوط، تابع مقررات استخدامی موجود خواهند بود، لکن از لحاظ حداقل و حداکثر حقوق، تابع مقررات مصوب دولت می باشند.

ماده 8- کلیه شرکت های پس انداز و وام مسکن مشمول قانون ملی شدن بانک ها، از تاریخ تصویب قانون مذکور خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =