ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه در موارد زير الزامي است:
1- مواد ٤٥٩ و ٤٦٠  قانون آيين دادرسي مدني

2-  مواد ١٣ و ١٤ قانون روابط موجر و مستاجرسال ٥٦
3- ماده ١٠مكرر قانون تملك آپارتمانها اصلاحي ٥٩
4- ماده ٩ قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ٨٧
5- مواد ١٢٩ و ٢٨٤ و ٢٨٥و ٣٧٢و ٥٦٩ قانون تجارت مصوب ١٣١١
6-  مواد ٢٤٦و ٢٤٧و ٢٩٧و ٢٩٨ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧
7- ماده ١٣ قانون بيمه مصوب ١٣١٦ مبني بر فسخ عقد بيمه
9-  مواد ٤٢ و ٤٣و ١١٦ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠
10- ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ١٣٠٨ مبني بر تكليف مالك نسبت به اعلام موضوع جرم انتقال مال غير
11- ماده ١٧١ قانون آيين دادرسي مدني سال ٧٩

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =